Ondernemingsrecht

Aanvragen offerte Contact

U kunt bij ons terecht voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van ondernemingsrecht. Denkt u hierbij aan:

 • oprichting/statutenwijziging BV/NV
 • oprichting/statutenwijziging vereniging/stichting
 • oprichting/statutenwijziging commanditaire vennootschap
 • oprichting/statutenwijziging vennootschap onder firma/maatschapscontracten
 • oprichting/statutenwijziging coƶperatie
 • levering aandelen
 • uitgifte aandelen
 • fusie
 • vermindering aandelenkapitaal
 • certificering aandelen
 • splitsing van BV's